Ytterväggar lera- 2:a omgången

Ett nytt försök att utvärdera lera som byggmaterial- den här gången med koldioxidutsläpp och energianvändning!

Lera är en ändlig resurs som egentligen är en blandning av lera och sand. Kan också kallas lerbetong då leran fungerar som bindemedel och sanden som ballast. För att
öka isoleringsvärdet i leran kan exempelvis halm eller lättklinker blandas i, medan ris och grenar kan blandas i för att fungera som armering.

906

Halm och lera blandat. Foto från Ben’s Natural Building (2013). 

I Sverige bör lerväggar skyddas med puts alternativ träpanel med luftspalt då fukt kan förstöra träet. Läs mer

Ytterväggar- Lera

Här görs ett första försök att utvärdera materialet- Lera!

 

6-clay-houses-showing-conversion-of-soil-into-sustainable-habitats_4

Exempel på lerhus (2016). Foto from homecrux.

 

Lera, som är ett oorganiskt material har använts bland annat för 9 000 år sedan i Jemen Mellanöstern. Det kan hittas vid olika lertag och har olika egenskaper beroende på dess densitet och vattenhalt. Men kan hittas lite överallt i Sverige, därför kan det medföra korta Läs mer