Gröna tak / Green roofs

sedumtak

Grönt tak, från Takcentrum / A green roof, from Takcentrum

Med hobbithus är det självklart med vegetation på tak för att få det kull-liknande utseendet. Men vegetation på tak ger både fördelar och nackdelar.

Idag finns det flera företag i Sverige så som Bergknapp, Svensknaturtak, Icopal, SundatakTakcentrum, och VegTech  som säljer olika lösningar för vegetation på tak. Alltifrån ängsmark till sedum och gräs. De flesta lösningar innebär ett tuntlager med jord samt antingen sedum, gräs eller ängsmark och är inte utformade för att vandras på. Men det finns lösningar på mer brukande ytor som då även kräver en tjockare jordlager och tak som är utformade för att klara av den ökande lasten.

Fördelar:

  • Förlänger livslängden på taket
  • Ökad isoleringsförmågan

Nackdelar:

  • Ökad kostnad
  • Krav på större bärförmåga

/ It is obvious that a hobbit house has grass on the roof to get the hill shaped appearance. But to have living roofs gives both advantages and disadvantages.

Today there are several companies in Sweden, such as Bergknapp, Svensknaturtak, Icopal, Sundatak, Takcentrum and VegTech that offers different green roof solutions. They offers ranging from meadow like vegetation to grass.  Most green roof solutions include a tin layer of earth, and then sedum, grass or meadow vegetation that are not made to be walked on. But there are solutions made for more used surfaces that requires a thicker layer of earth and a roof that is designed for an increased load.

Advantages:

  • Prolonging roof lifespan
  • Increased isolation value

Disadvantages:

  • Increased cost
  • Higher requirement on load capacity

 

IMG_1488

Sedumtak från Bergknapp / Sedum green roof from Berknapp.

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s